przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

03.01.14 – Próbna matura z „Echem Dnia”

Projekty, programy, akcje…

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że w dniach od 3 marca 2014 r. do 5 marca 2014 r. po raz piąty odbędzie się zainicjowany przez redaktora Piotra Burdę próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jego organizatorem jest „Echo Dnia” we współpracy z Radiem Kielce, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i kieleckim Urzędem Miasta. Partnerami przedsięwzięcia są Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Szkoły, które zdecydują się na wzięcie udziału w próbnej maturze, bezpłatnie otrzymają zestaw arkuszy dla każdego ucznia oraz płytkę CD z wypowiedzią lektora potrzebną na próbie z języka angielskiego. Nauczycielom będą udostępnione na stronie internetowej WWW.ECHODNIA.EU/EDUKACJA klucze odpowiedzi do zadań.

Zapraszam dyrektorów i nauczycieli do zgłaszania uczestnictwa w maturze z „Echem Dnia” już od 7 stycznia 2014 r. do końca stycznia na adres mailowy: maturaecho@gmail.com oraz pod numer telefonu 697-770-599.

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Warto stworzyć uczniom swej szkoły szansę na „oswojenie maturalnej rzeczywistości”.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki