przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

11.12.13 – Konkursy przedmiotowe – testy do ćwiczeń umiejętności technicznych na platformie konkursowej

Wojewódzka Komisja Konkursowa tak jak w ubiegłym roku przedstawia możliwość sprawdzenia przez uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych zasad działania platformy konkursowej.

Polecane jest aby każdy uczestnik II etapu konkursów sprawdził możliwości techniczne obsługi platformy. Może to zrobić w domu jak również pod opieką nauczyciela informatyki w szkole.

Możliwość wejścia na platformę będzie do dnia 6 stycznia 2014 r.

Zasady działania platformy są takie same dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zasady postępowania przy obsłudze platformy:

  1. Logujemy się wybierając w przeglądarce internetowej stronę http://ekonkurs.edu.pl
  2. Wpisujemy wybrany z listy odpowiednio dla szkoły podstawowej lub gimnazjalnej login i hasło i wpisujemy w okienka, np.:
    • Login: gim1
    • Hasło: P@$$w0rd
  3. Odpowiadamy na pytania sprawdzając jednocześnie swoje umiejętności techniczne potrzebne do obsługi konkursów metodą on-line, którą to metodą będą odbywać się nasze konkursy przedmiotowe na drugim etapie.

Loginy i hasła dla szkół gimnazjalnych:

gim1

P@$$w0rd

gim2

P@$$w0rd

gim3

P@$$w0rd

gim4

P@$$w0rd

gim5

P@$$w0rd

gim6

P@$$w0rd

gim7

P@$$w0rd

gim8

P@$$w0rd

gim9

P@$$w0rd

gim10

P@$$w0rd

gim11

P@$$w0rd

gim12

P@$$w0rd

gim13

P@$$w0rd

gim14

P@$$w0rd

gim15

P@$$w0rd

gim16

P@$$w0rd

gim17

P@$$w0rd

gim18

P@$$w0rd

gim19

P@$$w0rd

gim20

P@$$w0rd

gim21

P@$$w0rd

gim22

P@$$w0rd

gim23

P@$$w0rd

gim24

P@$$w0rd

gim25

P@$$w0rd

gim26

P@$$w0rd

gim27

P@$$w0rd

gim28

P@$$w0rd

gim29

P@$$w0rd

gim30

P@$$w0rd

Loginy i hasła dla szkół podstawowych:

pod1

P@$$w0rd

pod2

P@$$w0rd

pod3

P@$$w0rd

pod4

P@$$w0rd

pod5

P@$$w0rd

pod6

P@$$w0rd

pod7

P@$$w0rd

pod8

P@$$w0rd

pod9

P@$$w0rd

pod10

P@$$w0rd

pod11

P@$$w0rd

pod12

P@$$w0rd

pod13

P@$$w0rd

pod14

P@$$w0rd

pod15

P@$$w0rd

pod16

P@$$w0rd

pod17

P@$$w0rd

pod18

P@$$w0rd

pod19

P@$$w0rd

pod20

P@$$w0rd

pod21

P@$$w0rd

pod22

P@$$w0rd

pod23

P@$$w0rd

pod24

P@$$w0rd

pod25

P@$$w0rd

pod26

P@$$w0rd

pod27

P@$$w0rd

pod28

P@$$w0rd

pod29

P@$$w0rd

pod30

P@$$w0rd

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki