przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

16.09.13 – SIO: Zasady wypełniania tabeli U3.3 (definicja oddziału zerowego - „0”)

Tabela U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów dotyczy także:

W wierszu 2 („0”) należy wykazać wyłącznie dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast w wierszu 1 pozostałe dzieci. „Zerówkowicz” to dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jeśli w danym przedszkolu (punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego) istnieje oddział – zwyczajowo nazywany „zerówką” i do tego oddziału uczęszczają jednocześnie dzieci:

to należy – na potrzeby SIO – rozdzielić ten oddział na dwie części i odpowiednio uzupełnić tabelę U3.3 zgodnie z ww. zasadami.

W tabeli U3.3 mogą wystąpić ułamkowe wartości oddziałów, w sytuacji gdy do jednego oddziału uczęszczają dzieci wykazane w wierszu 1 i 2.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki