16 lipca 2024

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2024/2025

Świętokrzyski Kurator Oświaty

      Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2024/2025, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze […]

16 lipca 2024

Zapotrzebowanie na środki na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w okresie od września do grudnia 2024 roku

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1] obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o […]

10 lipca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2024 roku

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2024 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

31 maja 2024

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

d1b603df 72a8 4737 9c67 f31e8b0da573

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie […]

17 lipca 2024

Opracowanie profilu absolwenta – zaproszenie do udziału w ankiecie

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje zadanie: Kształtowanie kompetencji – od profilu do praktyki – opracowanie „profilu absolwenta z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym”. Celem projektu jest opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych absolwentów. Profile te zostaną poddane szerokim konsultacjom ze środowiskiem rodziców, uczniów i nauczycieli oraz organizacji […]

17 lipca 2024

Zaproszenie do udziału w kampanii Dzieciństwo bez Przemocy

Szanowni Państwo, od 8 października do 19 listopada 2024 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspólnie z Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci organizuje Kampanię Dzieciństwo bez Przemocy. Głównym partnerem kampanii jest Rzeczniczka Praw Dziecka. Honorowy patronat nad kampanią objął Premier Rządu RP. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w Polsce. Składają się na […]