przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyukryj

Panie Marszałku,
Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

27 maja każdego roku w całym kraju obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego w celu upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

W 2015 roku świętujemy zatem okrągłą 25. rocznicę odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce powojennej. Dzięki Państwa zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach” ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W tym szczególnym dla Was dniu w imieniu swoim oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach pragniemy serdecznie podziękować za trud i poświęcenie, z jakim służycie polskiemu społeczeństwu.

Przyjmijcie, Szanowni Państwo, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji z pracy, którą dla całego województwa i jego mieszkańców wykonujecie. Bowiem to właśnie Wasza troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość.

Niech dobry los sprawi, aby spełniły się wszelkie Państwa życzenia, marzenia i pragnienia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

Najnowsze projekty aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego

 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki