22 lipca 2024

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2024 r. […]

16 lipca 2024

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2024/2025

Świętokrzyski Kurator Oświaty

      Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2024/2025, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze […]

16 lipca 2024

Zapotrzebowanie na środki na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w okresie od września do grudnia 2024 roku

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1] obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o […]

10 lipca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2024 roku

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2024 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

22 lipca 2024

Film edukacyjny NFZ „Opieka koordynowana – więcej korzyści dla pacjenta”

Opieka koordynowana - plakat promocyjny

Opieka koordynowana to innowacyjne podejście do leczenia przewlekłych chorób, które zapewnia pacjentom kompleksową opiekę, szybszy dostęp do specjalistów oraz szeroki wachlarz badań diagnostycznych. Z opieki koordynowanej mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i najmłodsi. W 2023 roku aż 5736 dzieci w wieku 0-17 otrzymało kompleksową poradę w ramach opieki koordynowanej. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do obejrzenia […]

22 lipca 2024

Nabór na stanowisko pracy: dyrektor wydziału

Najważniejsze informacje: Ogłoszenie nr 140511 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Organizacyjny Miejscowość: Kielce Ważne do: 2 sierpnia 2024 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru Wynik naboru na stronie BIP KPRM

22 lipca 2024

Nabór na stanowisko pracy: zastępca dyrektora

Najważniejsze informacje: Ogłoszenie nr 140502 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Miejscowość: Kielce Ważne do: 2 sierpnia 2024 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru Wynik naboru na stronie BIP KPRM

19 lipca 2024

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce „Stypendia”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na […]

19 lipca 2024

Nabór na stanowisko pracy: wizytator

Najważniejsze informacje: Ogłoszenie nr 140449 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Miejscowość: Końskie Ważne do: 30 lipca 2024 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru Wynik naboru na stronie BIP KPRM

19 lipca 2024

Nabór na stanowisko pracy: wizytator

Najważniejsze informacje: Ogłoszenie nr 140391 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Rozwoju Edukacji i Pragmatyki Zawodowej Miejscowość: Kielce Ważne do: 29 lipca 2024 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru Wynik naboru na stronie BIP KPRM

19 lipca 2024

Minister Barbara Nowacka: „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Konferencja z udziałem szefów MEN, MI, MSWiA

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa – podkreśliła Minister Edukacji Barbara Nowacka w czasie konferencji prasowej dotyczącej bezpieczeństwa na wakacjach, w szczególności w ruchu drogowym. W konferencji uczestniczyli także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, a także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

18 lipca 2024

Przypominamy zasady ubiegania się o środki z Funduszu Cyberbezpieczeństwa

82e54895 9071 48b4 9f5d 9198237053ed

Wzrastająca liczba incydentów cyberbezpieczeństwa, pojawiające się nowe zagrożenia oraz zmiany regulacyjne w tym obszarze powodują, że instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa potrzebują dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Dlatego w 2021 roku utworzony został Fundusz Cyberbezpieczeństwa, którego środki przeznacza się na wyrównanie poziomu wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym, co pozwala ustabilizować fluktuację […]

17 lipca 2024

Opracowanie profilu absolwenta – zaproszenie do udziału w ankiecie

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje zadanie: Kształtowanie kompetencji – od profilu do praktyki – opracowanie „profilu absolwenta z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym”. Celem projektu jest opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych absolwentów. Profile te zostaną poddane szerokim konsultacjom ze środowiskiem rodziców, uczniów i nauczycieli oraz organizacji […]